+31 (0)6 13 86 37 74 info@gewoonbijzonderafscheid.nl
Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is van iedereen en voor iedereen. We stellen de natuur centraal.

Een plek van en voor iedereen

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ wil een plek zijn van en voor iedereen – om dezelfde reden dat verzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’ het landgoed aankocht in het begin van de 20e eeuw: anderen mee laten profiteren van wat het landgoed te bieden heeft.

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is een plek waar alles draait om waarden en menselijkheid. Met een perfecte dienstverlening en een eerlijke en transparante bedrijfsvoering. Het is een plek waar u zich gerespecteerd en welkom voelt.

Natuur centraal

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ staat de natuur centraal:

  • De natuur wordt ontzien door de ingrepen die nodig zijn voor de natuurbegraafplaats af te stemmen op de natuur. De ingrepen worden ongedaan gemaakt wanneer de natuurbegraafplaats in 2076 wordt gesloten
  • De natuur wordt ontwikkeld tot hoogwaardige natuur
  • De natuur wordt versterkt door de natuurbegraafplaats gericht te ontwikkelen en met beleid te beheren. Wanneer de natuurbegraafplaats in 2076 wordt gesloten is het oorspronkelijke productiebos omgevormd tot hoogwaardig natuurbos
  • De natuur wordt jaarlijks gemonitord. U kunt daarom op elk moment worden geïnformeerd over de staat van de natuur. Op basis van deze informatie wordt elk jaar een nieuw beheerplan gemaakt

Begraven in de natuur, met de natuur en voor de natuur

 

Filosofie

De filosofie achter natuurbegraven is dat sterven een natuurlijke gebeurtenis is, die om een natuurlijk en zinvol antwoord vraagt. Dit antwoord is dat het lichaam of de as van de overledene op natuurlijke wijze wordt teruggegeven aan van de natuur. Hierdoor wordt het lichaam of de as opgenomen in de eeuwige kringloop de natuur en wordt het tijdelijke aardse leven overstegen. Veel mensen beschouwen natuurbegraven daarom als een manier om symbolisch verder te leven na de dood.

Begraven in de natuur

Op sommige natuurbegraafplaatsen moet de natuur nog worden verbeterd of ontwikkeld en duurt het vele jaren voor je kunt spreken van ‘echte natuur.’ Maar uiteindelijk komen natuurgraven in de natuur te liggen, en daar blijven ze ook – om er volledig in op te gaan. Door te kiezen voor natuurbegraven kiest u dus voor eeuwige rust in echte natuur. Veel mensen vinden dit een prettige gedachte.

Begraven met de natuur

Als u kiest voor natuurbegraven weet u zeker dat natuur en milieu zo min mogelijk worden verstoord en belast. Dit omdat er alleen natuurlijke en afbreekbare materialen worden gebruikt – voor de kist, de wade, de urn, het rouwboeket en het grafteken – en omdat er geen rouwauto wordt gebruikt maar een paard en wagen of een andere milieuvriendelijke manier van vervoer.

Net als alles in de natuur is natuurbegraven duurzaam en harmonieus. Het persoonlijk invullen van de uitvaart, het afscheid, de viering en de herinnering staan centraal. Als u kiest voor natuurbegraven weet u dat uw nabestaanden volop de gelegenheid krijgen om op hun eigen manier afscheid te nemen, te gedenken, te herdenken en in balans te komen. Ook dit vinden veel mensen een prettig idee.

Begraven voor de natuur

Door te kiezen voor natuurbegraven draagt u bij aan het verbeteren en ontwikkelen van bestaande en nieuwe natuur. Een voorbeeld is een voormalige akker die wordt omgevormd tot hoogwaardig natuurterrein, met bijvoorbeeld heide. Of een productiebos dat wordt omgevormd tot gevarieerd natuurbos. ‘Voor de natuur’ betekent ook dat de natuurbegraafplaats na verloop van tijd wordt gesloten en als natuurgebied wordt teruggegeven aan de natuur.

Een fantastische mooie omgeving in de natuur waar je je eigen plekje kan uitzoeken.